Styrelsen

Styrelsens uppgift är att tillvarata de boendes och fastighetens intressen. Vi brukar sammanträda en gång i månaden och du är välkommen att höra av dig till någon av oss om du har några funderingar om vårt boende.

Vår styrelse består av:
                                                                                                                                            Ansvarsområden
Tommy Yvede (ordf.) - tommy_yvede [at] msn.com                                 Brandskydd, OVK, underhållsplan, info till nya medlemmar,

                                                                                                                                    container m m till städdagar.

Lars-Erik Palm (ledamot och kassör) - lepalm95 [at] gmail.com             Underhållsplan
Jennifer Minnhagen (ledamot) - jennifer.minnhagen [at] gmail.com   Uthyrningsrum, namn på tavlor och dörrar
Cecilia Boreson (ledamot) - boresoncecilia [at] gmail.com
Andreas Soma (suppleant) - andreas.soma [at] gmail.com                        Gården & träd, skadedjursbekämpning
Alice Edholm (suppleant) - alice.edholm [at] hotmail.com                         Gården & träd, källare & tvättstugor, underhållsplan