Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen på nedanstående tel.nummer eller mailadresser:

Ordförande: Tommy Yvede - 076 0779790 - tommy_yvede [at] msn.com

Vice ordförande: Björn A. Borg -

bjorn [at] hamn.nu

Ledamot och Kassör: Lars-Erik Palm -
070-557 95 56 - lepalm95 [at] gmail.com

Ledamot: Christer Johansson - crippman [at] yahoo.se

Ledamot: Cecilia Boreson - boresoncecilia [at] gmail.com