Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen på nedanstående tel.nummer eller mailadresser:

Ordförande: Jennifer Minnhagen - 073-7596539 - jennifer.minnhagen [at] gmail.com

Ledamot och Kassör: Lars-Erik Palm -
070-557 95 56 - lepalm95 [at] gmail.com

Ledamot:  Tommy Yvede - 076 0779790 - tommy_yvede [at] msn.com

Ledamot: Andreas Soma - andreas.soma [at] gmail.com

Ledamot: Staffan Berg - bergstaffancarl [at] gmail.com

Suppleant: Pawel Maszota - pmaszota [at] gmail.com