På gång


Vi slutar med tidningsåtervinning

Styrelsen har beslutat avsluta tidningsåtervinningen på gården, bland annat på grund av att det flera gånger har slängts hushållssopor i tunnorna.

Vi hänvisar i stället till återvinningsstationerna på stan, t ex den vid Timmermansgatan 25.

Sista tidningshämtningen på gården: 27/3 -19


Våren - sommaren 2016 byggde vi fyra nya lägenheter på de tomma vindarna i uppgångarna 9 - 11. De nya medlemmarna flyttade in i oktober -16.

Vi sålde råvindarna till en byggfirma som stod för byggnation och försäljning av lägenheterna.

Samtidigt installerade vi bergvärme i fastigheten, för att få ner kostnaden för fjärrvärmen, och fiberkabel i samtliga lägenheter.

2016-18 har vi också moderniserat hissarna i alla uppgångarna.